در صفحه ” آموزش گرامر ” به طور مجزا به تفسیر قواعد گرامری زبان انگلیسی از سطح مبتدی تا پیشرفته پرداخته شده است. قواعدی مانند آشنایی با افعال اصلی، حال استمراری، گذشته استمراری، افعال اسنادی « To Be »، افعال با قاعده و افعال بی‌قاعده؛ صرف افعال گذشته، حال و آینده. هر آن‌چه که به یادگیری زبان انگلیسی در کوتاه‌ترین زمان ممکن کمک خواهد کرد.

آینده ساده بخش1 - Simple Future - Unit 1 Chart

آینده ساده ( Simple Future )

آینده ساده ( Simple Future ) این زمان برای کارهایی که در آینده چه دور چه نزدیک انجام می‌شوند مورد استفاده قرار می‌گیرد. ساخت این زمان به سه طریق ذیل امکان پذیر است. ساخت جمله با Will: هنگامی که تصمیم ناگهانی برای انجام کاری را داشته باشیم از « will » استفاده می‌کنیم. برای این…

حال استمراری - Present continuous Chart

حال استمراری ( Present continuous or progressive )

حال استمراری ( Present continuous or progressive )   این زمان به زمان حال استمراری در فارسی نزدیک است اما کاربردهای بسیاری در زمان حال و آینده دارد که به آن‌ها اشاره خواهیم کرد. چگونه زمان « Present progressive » یا همان « Present continuous » را بسازیم؟ برای ساخت این فعل کافی است افعال…

گذشته استمراری - بخش1 - Past continuous - Unit 1 Chart 01

گذشته استمراری ( Past continuous or progressive )

گذشته استمراری ( Past continuous or progressive ) این زمان به انجام کاری اطلاق می‌شود که در یک دوره زمانی و در گذشته صورت گرفته است و درست مانند « Present continuous » دارای سه شرط ذیل می‌باشد. کار شروع شده بوده؛ در میانه کار بودیم؛ هنوز تمام نشده بود. برای ساختن این زمان از…

ضمیرهای فاعلی و صفات ملکی

گرامر ضمیرهای فاعلی و صفات ملکی Subjective Pronoun and Possessive Adjectives ضمیرهای فاعلی ضمائری هستند که به‌جای اسم فاعل در جمله قرار می‌گیرند به‌طوری که از تکرار آن‌ها در جملات بعدی جلوگیری می‌شود. نکته: ضمیر فاعلی ( I ) چه در اول و چه در وسط جمله باید با حرف بزرگ نوشته شود. قابل توجه…

فعل‌های اصلی ( Main verbs )

در انگلیسی فعل‌ها به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند. فعل‌های “to be” بر بودن دلالت دارند. هنگامی که می‌خواهیم در خصوص بودن، شخصیت و ظاهر و یا شغل کسی صحبت کنیم از افعال “to be” استفاده می‌کنیم. در فارسی این گونه افعال را افعال اسنادی می‌نامیم. به مثال‌های ذیل توجه بفرمایید. He is a boy.…

چگونه از افعال TO BE استفاده کنیم؟

همان‌طور که می‌دانید، ترتیب قرارگیری کلمات در یک جمله مثبت با افعال « To be » به‌شکل زیر است: Subject (فاعل) + Verb (TO BE) + Noun Clause (عبارت اسمی) He is a doctor.   Subject (فاعل) + Verb (TO BE) + Adjective (صفت) They are attractive.   توجه داشته باشید افعال « To be…

افعال TO BE

در تمام زبان‌ها، افعال به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند: افعال اصلی افعال اسنادی افعال اسنادی دلالت بر بودن دارند و در خصوص ماهیت، کیفیت، کمیت و به‌طور کلی وجود انسان و یا هر چیز دیگر توضیح می‌دهند. در انگلیسی ما این افعال را TO BE می‌نامیم. که شامل پنج فعل ذیل می‌باشد: To Be…

افعال با قاعده و بی‌قاعده ( Irregular / Regular verbs )

افعال اصلی به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند: افعال با قاعده ( Regular verbs ) افعال بی‌قاعده ( Irregular verbs )   این تقسیم‌بندی بر اساس شکل گذشته افعال صورت می‌گیرد.   برای ساختن گذشته و گذشته کامل افعال با قاعده فقط کافی است ed به انتهای افعال اضافه شود. این در حالی است که…

حال ساده ( Present Simple )

Present simple is one of several present tenses in English and of course in Persian.  It is the first tense that we learned in school. حال ساده یکی از زمان‌های اصلی در انگلیسی و فارسی است به‌طوری که اولین زمانی است که در مدرسه به دانش‌آموزان آموزش داده می‌شود.   When do we use present…