آموزش اعداد 60 تا 70 آلمانی با شعر

دریافت(دانلود)45 ثانیه6.44 MB88متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود ویدئوآموزش شمارش اعداد 60 تا 70 به آلمانیبرای ثبت سوالات و نظرات خود کلیک کنیدسایر ویدئوها در این بخش شما ویدئوی” آموزش شمارش اعداد 60 تا 70 به آلمانی ” را مشاهده فرمودید. برای مشاهده سایر ویدئوهای مرتبط با آموزش زبان آلمانی به…

آموزش رنگ با ترانه

دریافت(دانلود)3 دقیقه16.83 MB203متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود ویدئوآموزش زبان با شعر Color Song استیو و مگیبرای ثبت سوالات و نظرات خود کلیک کنیدسایر ویدئوها در این بخش شما ویدئوی”آموزش زبان با شعر Color Song ” را مشاهده فرمودید. برای مشاهده سایر ویدئوهای مرتبط با آموزش زبان انگلیسی به کودکان به…

آموزش اعداد 50 تا 60 آلمانی

دریافت(دانلود)45 ثانیه6.47 MB294متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود ویدئوآموزش شمارش اعداد 50 تا 60 به آلمانیبرای ثبت سوالات و نظرات خود کلیک کنیدسایر ویدئوها در این بخش شما ویدئوی”آموزش شمارش اعداد 50 تا 60 به آلمانی” را مشاهده فرمودید. برای مشاهده سایر ویدئوهای مرتبط با آموزش زبان آلمانی به کودکان به…

آموزش IF YOU ARE HAPPY با شعر و آهنگ

دریافت(دانلود)2 دقیقه13.73 MB383متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود ویدئوآموزش زبان با شعر IF YOU ARE HAPPYپوکویوبرای ثبت سوالات و نظرات خود کلیک کنیدسایر ویدئوها در این بخش شما ویدئوی”آموزش زبان با شعرIF YOU ARE HAPPY” را مشاهده فرمودید. برای مشاهده سایر ویدئوهای مرتبط با آموزش زبان انگلیسی به کودکان به صفحه…

آموزش اعداد 40 تا 50 آلمانی با شعر و آهنگ

دریافت(دانلود)50 ثانیه7.16 MB342متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود ویدئوآموزش شمارش اعداد 40 تا 50 به آلمانیبرای ثبت سوالات و نظرات خود کلیک کنیدسایر ویدئوها در این بخش شما ویدئوی” آموزش شمارش اعداد 40 تا 50 به آلمانی” را مشاهده فرمودید. برای مشاهده سایر ویدئوهای مرتبط با آموزش زبان آلمانی به کودکان…

آموزش میوه ها برای بچه ها به انگلیسی

دریافت(دانلود)2 دقیقه11.6 MB507متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود ویدئوآموزش زبان با شعر Fruit Song for Kidsاستیو و مگیبرای ثبت سوالات و نظرات خود کلیک کنیدسایر ویدئوها در این بخش شما ویدئوی”آموزش زبان با شعر Fruit Song for Kids” را مشاهده فرمودید. برای مشاهده سایر ویدئوهای مرتبط با آموزش زبان انگلیسی به…

آموزش اعداد 30 تا 40 آلمانی با شعر و آهنگ

دریافت(دانلود)46 ثانیه6.61 MB430متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود ویدئوآموزش شمارش اعداد 30 تا 40 به آلمانیبرای ثبت سوالات و نظرات خود کلیک کنیدسایر ویدئوها در این بخش شما ویدئوی”آموزش شمارش اعداد 30 تا 40 به آلمانی” را مشاهده فرمودید. برای مشاهده سایر ویدئوهای مرتبط با آموزش زبان آلمانی به کودکان به…

دانلود رایگان آهنگ Part of Me از Katy Perry

Part of MeArtist: Katy Perryمتن آهنگ English فارسی Days like this, I want to drive away Pack my bags and watch your shadow fade You chewed me up and spit me out Like I was poison in your mouth You took my light, you drained me down But that was then and this is now…

آموزش MY FRIEND IS A DUCKY DUCK با شعر و آهنگ

دریافت(دانلود)3 دقیقه17.94 MB527متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود ویدئوآموزش زبان با شعر MY FRIEND IS A DUCKY DUCKپوکویوبرای ثبت سوالات و نظرات خود کلیک کنیدسایر ویدئوها در این بخش شما ویدئوی”آموزش زبان با شعرMY FRIEND IS A DUCKY DUCK ” را مشاهده فرمودید. برای مشاهده سایر ویدئوهای مرتبط با آموزش زبان…

آموزش اعداد 20 تا 30 آلمانی با شعر و آهنگ

دریافت(دانلود)49 ثانیه7.05 MB494متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود ویدئوآموزش شمارش اعداد 20 تا 30 به آلمانیبرای ثبت سوالات و نظرات خود کلیک کنیدسایر ویدئوها در این بخش شما ویدئوی”آموزش شمارش اعداد 20 تا 30 به آلمانی” را مشاهده فرمودید. برای مشاهده سایر ویدئوهای مرتبط با آموزش زبان آلمانی به کودکان به…