زبان
پاسخ داده شدهادمین پاسخ 7 ماه قبل  • 
43 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
داخل پکیج های زبان جزوه هم به صورت رایگان وجود داره؟
بی پاسخ ادمین پاسخ 7 ماه قبل  • 
57 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
آپدیت دروس کجاست؟
پاسخ داده شدهmazolfaghari پاسخ 2 ماه قبل  • 
51 نمایش2 پاسخ0 امتیاز
کیفیت دوره فوق فشرده
پاسخ داده شدهادمین پاسخ 7 ماه قبل  • 
45 نمایش1 پاسخ0 امتیاز