تفاوت study read
پاسخ داده شدهnilishabanian3967 پاسخ 51 سال قبل  • 
90 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
تفاوت know with understand
پاسخ داده شدهnilishabanian3967 پاسخ 51 سال قبل  • 
60 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
تلفظ در پکیج فشرده و فوق سریع آموزش زبان آلمانی
پاسخ داده شدهnilishabanian3967 پاسخ 51 سال قبل  • ,
87 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
تدریس حروف اضافه درپکیج فوق فشرده آموزش زبان انگلیسی
پاسخ داده شدهrespina.tpour پاسخ 4 ماه قبل  • ,
96 نمایش2 پاسخ0 امتیاز
پکیج سوم زبان انگلیسی
پاسخ داده شدهnilishabanian3967 پاسخ 4 ماه قبل  • 
72 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
تلفظ بریتیش work walk
بی پاسخ مهدیه ظهیری پرسیده شد 5 ماه قبل  • 
57 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
تفاوت at nightباevery night
بی پاسخ مهدیه ظهیری پرسیده شد 5 ماه قبل  • 
61 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
کتاب پکیج آموزش زبان آلمانی موسسه ملک پور
بی پاسخ فهیمه قناعت وور پرسیده شد 5 ماه قبل  • 
61 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
تاريخ شروع كلاس های آنلاین زبان انگلیسی
بی پاسخ MIE Support پاسخ 7 ماه قبل  • ,
114 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
صرف ضمایر آلمانی به صورت صحیح
بی پاسخ رضا حسینی پرسیده شد 6 ماه قبل  • 
104 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
زبان
پاسخ داده شدهادمین پاسخ 1 سال قبل  • 
186 نمایش1 پاسخ0 امتیاز