اهمیت یادگیری زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان

اهمیت یادگیری زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان در دنیای امروزی چند زبانه بودن و علی الخصوص تسلط بر زبان انگلیسی یکی از نیازهای اساسی جوامع پیشرفته و در حال توسعه است و لذا این امر، هر فرد آگاه از تبادلات و معادلات جوامع مدرن را مترصد می سازد تا در جهت یادگیری یک زبان…