تاثیر سن در یادگیری زبان انگلیسی

تاثیر سن در یادگیری زبان انگلیسی در مقایسه با کودکان، نوجوانان و بزرگسالان در بسیاری از جهات نسبت به یادگیری زبان بهتر هستند به غیر از مورد تلفظ و این احتمالا به این دلیل است که آنها قبلا در زبان مادری خود آموزش دیده اند و بخشی از ان دانش را در یادگیری زبان جدید…