کلاس های ویژه خصوصی زبان انگلیسی MIE بر روی Skype برای شهرستان ها

کلاس های ویژه خصوصی زبان انگلیسی MIE بر روی Skype برای شهرستان ها طبق آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن که در سال 1390 هجری شمسی صورت گرفت جمعیت کل کشور در آن زمان 669،149،75 برآورد گردید که از این مقدار 10.85 درصد از آن یعنی 051،154،8 نفر در شهر تهران سکونت دارند و مابقی…